icon วางระบบเครือข่าย ติดต่อ info@corecasys.com  บทความที่  00152 [DrayTek Tips]
การปรับเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ในการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย

 

หนึ่งในพิชัยสงครามซุนวูกล่าวไว้ว่า  กองทัพเยี่ยมยุทธ์  คือกองทัพที่ไร้รูปแบบในการศึก  สามารถพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์อย่างยอดเยี่ยม  (กองทัพเทพ)  ในบทเรียนที่ผ่านมาผมได้เคยเกริ่นเอาไว้มากมายเกี่ยวเทคนิคการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ  มาถึงบทเรียนนี้  เป็นตัวอย่างการเชื่อมโยงเครือข่ายที่จะพลิกแพลงตามสถานการณ์  และงบประมาณของลูกค้า  มีทั้งการเชื่อมโยงแบบ WAN to WAN, WAN to Internal LAN, การพลิกแพลงการเชื่อมต่อในกรณีที่ Bandwidth ในแต่ละสาขาไม่พอ  การทำ VPN Backup โดยใช้ 2910  และการแทนที่อย่างสมบูรณ์ของ VPN กับ Leased Line  การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายนั้น ไม่สามารถกำหนดรูปแบบที่แน่นอนตายตัวได้ ท่านอาจพลิกแพลงเองได้เช่นกัน เชิญรับชมและรับฟังได้ตาม VDO สาธิตด้านล่างนี้

 

หากต้องการขยายภาพเต็มหน้าจอกรุณาคลิ๊กขวาที่ VDO ไปที่เมนู Zoom แล้วเลือก Full Screen

เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด กรุณาเปิดหน้านี้ทิ้งไว้ 30 วินาที จากนั้นจึงค่อยกด Play

หลักการดำเนินสงครามถือว่า  สามารถทำให้ประเทศข้าศึกยอมสยบย่อมประเสริฐสุด  รองมาคือต้องทำลายประเทศข้าศึก  รองลงมาคือต้องทำลายกองทัพและกำลังพลของข้าศึก  และสามารถทำให้นักรบไพร่พลและหมวดหมู่ของข้าศึกยอมสยบย่อมประเสริฐสุด  รองลงมาคือต้องทำลายนักรบไพร่พลและหมวดหมู่ของข้าศึก  เพราะฉะนั้น  กองทัพที่รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  จึงมิใช่กองทัพเหนือผู้พิชิต  กองทัพที่สามารถทำให้ข้าศึกยอมสยบโดยไม่ต้องรบ  คือกองทัพเหนือผู้พิชิตที่แท้จริงดังนั้น  ยุทโธบายชั้นยอดคือ  เอาชนะข้าศึกทางยุทธศาสตร์  รองมาคือเอาชนะข้าศึกทางการทูต  รองลงมาอีกคือเอาชนะข้าศึกทางการทหาร  และยุทโธบายชั้นต่ำสุดคือโจมตีเมืองของข้าศึก  การโจมตีเมืองของข้าศึก  ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อไม่อาจเลี่ยงเท่านั้น

 

ในพาณิชยภูมิ  การ Demo สินค้าในการเชื่อมโยงเครือข่าย  เพื่อให้ลูกค้ายอมรับในประสิทธิภาพ  และบริการ  กอปรกับใช้ยุทธวิธียืดหยุ่นปรับเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายตามงบประมาณของลูกค้า  จึงถือเป็นยุทโธบายชั้นยอดในการขาย  เหนือสิ่งอื่นใด  ขอให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทในการให้บริการ  การติดตั้งระบบเครือข่ายนั้น  มิใช่วัดกันที่รู้หรือไม่รู้  หากแต่วัดกันที่ความละเอียดรอบคอบ  ความพิถีพิถันในการติดตั้ง  และอย่าลืมให้เจรจากับลูกค้าให้ชัดเจนถึงข้อดีข้อด้อยของการเชื่อมโยงเครือข่ายในแต่ละรูปแบบ  (ระบบดี  ราคาอาจจำเป็นต้องสูงขึ้นตามมา)  การขายและการให้บริการกับลูกค้าก็จะประสบผลสำเร็จโดยดี

 

จากคุณ : NickService.Com [24 พฤศจิกายน 2550 - 3:00:31]  

HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US

© 2007 NJ Network Co.,Ltd.  TEL. 02-2497910  SUPPORT. 02-1078438