icon วางระบบเครือข่าย ติดต่อ info@corecasys.com  บทความที่  00160 [DrayTek Tips]
การขายสินค้า DrayTek สำหรับ Dealer (ยุทธวิธีใช้หินกระทบไข่)

 

ปรัชญาซุนวู  ว่าด้วยหัวข้อ  “ยุทธานุภาพ”  กล่าวไว้ดังนี้

 

                การทำศึกนั้นมักประจัญกันด้วยยุทธวิธีรบในแบบ  และเอาชนะด้วยยุทธวิธีรบนอกแบบ  ผู้สันทัดในการรบโดยใช้ยุทธวิธีรบนอกแบบ  จะสามารถพลิกแพลงยุทธวิธีสู้รบได้อย่างไม่อับจน  ดุจฟ้าดินไร้ขอบเขต  ไม่สิ้นสุด  ดุจแม่น้ำลำธารไม่แห้งขอด  จบแล้วเริ่มใหม่ดุจสุริยันจันทรา  ตกแล้วขึ้นอีก  ตายแล้วฟื้นชีพ  ดุจฤดูกาลหมุนเวียนผันเปลี่ยน

 

                เสียง  (ตามหลักปรัชญาเบญจธาตุ)  มีเพียงห้า  แต่การผันแปรของเสียงนั้นมีมากจนเราไม่อาจฟังได้หมด  สีมีเพียงห้า  แต่การเปลี่ยนแปรของสีนั้นมีมากจนเราไม่อาจทัศนาได้หมด  และรสมีเพียงห้า  แต่การเคล้าแปรของรสนั้นมีมากจนเราไม่อาจลิ้มชิมได้หมด

 

                ฉันใดก็ฉันนั้น  ยุทธวิธีการรบมีเพียงการรบในแบบ  และการรบนอกแบบ  แต่ยุทธวิธีทั้งสองนี้เปลี่ยนแปรไม่มีขอบเขตสิ้นสุด  ให้กำหนิดซึ่งกันและกัน  เป็นวัฏจักรที่ไร้ต้นไร้ปลาย  ไม่มีผู้ใดสาวถึงเงื่อนงำของมันได้

 

                สายน้ำเชี่ยวกราก  ถึงกับซัดหินใหญ่เคลื่อนลอย  เพราะ  “อานุภาพ”  ของความเร็ว  นกเหยี่ยวเฉี่ยวโฉบ  ถึงกับขย้ำเหยื่อแหลกลาญ  เพราะรู้จัก  “ประมาณ”  ช่วงระยะโจมตี  เพราะฉะนั้น  ผู้สันทัดในการทำศึก  จึงสามารถสร้างยุทธานุภาพด้วยความเร็วอันน่าสะพรึงกลัว  โดยโจมตีในช่วงระยะที่สั้น  ทีท่าคล้ายน้าวหน้าไม้แล้วโจมตี

 

                ขณะที่โรมรันพันตู  ต้องสู้รบในสภาพชุลมุนวุ่นวายโดยที่กองทหารไม่สับสน  ต้องพลิกแพลงในสภาพอลวนโดยที่กองทหารไม่ปราชัย  การรบที่ดูชุลมุนวุ่นวาย  ต้องเกิดจากการรบอย่างมีระเบียบวินัย  การแสร้างแสดงทีท่าขลาดกลัว  ต้องเกิดจากความเหี้ยมหาญ  และการแสร้งแสดงอาการอ่อนเปรี้ย  ต้องเกิดจากการถนอมกำลังที่กล้าแข็ง

 

                ความมีระเบียบวินัยหรือความชุลมุนวุ่นวาย  ตัดสินกันที่การจัดกำลังพล  ความกล้าหาญ  หรือความขี้ขลาด  ตัดสินกันที่ศักยภาพ  (ถ้าสามารถสำแดงศักยภาพ  ทหารที่ขี้ขลาดก็พลอยกล้าหาญไปด้วย)  ความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอตัดสินกันที่กำลังและลักษณะกระบวนทัพ  (ถ้าไม่เป็นกระบวน  มีกำลังมากก็อ่อนแอ)

 

                ผู้สันทัดในการบงการข้าศึก  จะสามารถสร้างลักษณ์  (สถานการณ์)  ลวงให้ข้าศึกเคลื่อนไหว  และใช้ผลประโยชน์ล่อให้ข้าศึกช่วงชิงตามที่ฝ่ายตนต้องการ  ดังนั้นจึงสามารถบงการให้ข้าศึกเคลื่อนไหวตามที่ฝ่ายตนวางแผนเตรียมกำลังไว้  แล้วพิฆาต

 

                ผู้สันทัดในการทำสงครามจึงแสวงชัยโดยสร้างสภาวการณ์ที่ได้เปรียบอยู่เสมอ  ประหนึ่ง  “การนำกองทัพโจมตีข้าศึก  ดุจใช้หินกระบทบไข่  เลี่ยงจุดแข็ง  ตีจุดอ่อนอย่างถูกเป้า”ไม่บ่นโทษนักรบไพร่พล  ดังนั้นจึงรู้จักเลือกใช้คนโดยคล้อยตามสภาวการณ์ได้เปรียบที่สร้างขึ้น

 

การประยุกต์ใช้หลัก  “ยุทธานุภาพ”  กับการแข่งขันเชิงพาณิชย์

 

สินค้า  “DrayTek”  นั้น  เป็นสินค้าที่ไม่อาจขายโดยแข่งขันด้านราคากับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นได้  เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องใช้  ความรู้ความสามารถ,  ความเชี่ยวชาญ,  ความละเอียดรอบคอบ  และ  ความพิถีพิถัน  ในการติดตั้ง  ดังนั้น  ในการขายสินค้า  DrayTek นั้น  ขอให้พึงคิดถึงจุดแข็งของ DrayTek  และนำไปทำการตลาดดังนี้

 

1.       สินค้า DrayTek เป็นสินค้าที่มีเสถียรภาพสูง  แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด  ทาง  เอ็นเจ  เน็ตเวิร์ค  เองมีนโยบายให้ Dealer ยืมสินค้าเพื่อนำไปทดลองติดตั้งให้กับลูกค้าได้  ดังนั้น  Dealer  ทุกท่าน  ควรให้ลูกค้าทุกคนที่ยังไม่เคยใช้สินค้า DrayTek  ได้รับรู้ถึงประสิทธิภาพที่ดี  และเสถียรภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์  ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อทุกครั้ง  (ลูกค้าควรซื้อด้วยความเต็มใจ)

2.       ในการ Demo สินค้านั้น  ขอให้ท่านอย่าแสวงหากำไรจากการ Demo สินค้ามากนัก  (คิดเฉพาะค่าเดินทาง  และค่าแรงของ Engineer ก็พอ)  เพื่อให้ลูกค้าเปิดโอกาส  และเปิดใจยอมรับ  การทดสอบผลิตภัณฑ์

3.       จากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น  ไม่เสมอไปว่า  สินค้าราคาสูง  จะต้องพ่ายแพ้กับสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าเสมอ  คอมพิวเตอร์เสีย 1 เครื่อง  กระทบคนทำงานเพียง 1 คน  แต่หากอุปกรณ์เครือข่าย  (Router)  เสีย  จะกระทบถึงการทำงานของคนทั้งบริษัทฯ  ดังนั้น  ผู้ประกอบการที่มองการณ์ไกล  จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพดี  จากผู้ให้บริการที่ไว้วางใจได้  เพราะหากใช้สินค้าที่ดี  มีเสถียรภาพ  จากผู้ให้บริการที่มีความรู้ความสามารถแล้ว  ลูกค้าก็ไม่ต้องมาเสียเวลากับการเรียกให้ผู้ติดตั้งระบบ  เข้ามาซ่อมแซมระบบเครือข่ายอยู่เรื่อยๆ .... อุปกรณ์ DrayTek เองก็มีจุดเด่นมากมายที่ทำให้ Admin สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวด้วย  เช่นการ VPN ผ่าน DDNS เข้าไปควบคุมอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายได้ทั้งหมด  การทำ Nat Forword ที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถแปลงทั้ง Port ขานอก  และPort ขาในได้ตามต้องการ  ฯลฯ  เป็นต้น

4.       เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค  ไม่สนับสนุนให้  Dealer  ทำการตลาดในระยะสั้น  เช่นขายเฉพาะสินค้าแล้วไม่บริการหลังการขาย  หรือติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับลูกค้าแล้ว  ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดของระบบที่เกิดขึ้น  (ขายแบบครั้งเดียวเลิก)

 

จุดแข็งของ DrayTek สรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้

 

1.       เป็นสินค้าที่มีเสถียรภาพสูงมาก  ไม่มีปัญหาเรื่อง  Session Overflow  และความร้อนที่ตัวอุปกรณ์  สามารถเปิดทิ้งไว้ได้เป็นปี  โดยที่ไม่ต้องปิดสวิทซ์ที่ตัวอุปกรณ์เลย

2.       สามารถรองรับ VPN แบบ PPTP  ซึ่งทำให้ Admin สามารถ Remote จากที่ใดก็ได้เข้าที่ Router และควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างอิสระ  เช่น  Access Point, Manage Switch, IP Camera, Server ต่างๆ เป็นต้น  ช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายระยะยาวสำหรับผู้วางระบบ หรือ Admin  ประหยัดค่าเดินทาง  ค่าเสียเวลาในการเดินทาง  และค่าแรง Engineer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยหลังจากติดตั้ง DrayTek แล้ว  ลักษณะการควบคุมไซต์งานต่างๆ ได้ในลักษณะของ Centralize Control

3.       เป็นอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานเหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร  เช่นสามารถ Block โปรแกรมที่มีปัญหากับระบบเครือข่าย  (P2P ... Bit Torrent, Bit Comet เป็นต้น)  รวมทั้งยังสามารถจำกัดการใช้งาน MSN Messenger, Yahoo Messenger, Skype   อีกทั้งยังสามารถตั้งตารางการทำงานอนุญาตให้โปรแกรมดังกล่าวใช้งานได้อีกด้วย

 

 

4.       DrayTek สามารถ Block Content ที่จะเป็นอันตรายกับระบบได้  เช่น  Java Applet, Active X  และยังสามารถ Block การดาวน์โหลดไฟล์ประเภท  ZIP, EXE ได้อีกด้วย

 

 

5.       DrayTek Router ทุกรุ่นสามารถทำ Bandwidth Management แบบ IP ได้  จึงทำให้จำกัดความเร็วสำหรับเครื่องลูกข่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานได้  ผู้บริหารเล่นเน็ตได้เร็วขึ้น  สามารถทำให้งานสำคัญต่างๆ  ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

6.       DrayTek มี Firewall อันชาญฉลาด  ที่สามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.       DrayTek รองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ  LAN Site to Site ผ่าน Dynamic DNS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้  Firewall  กำหนดระบบรักษาความปลอดภัยได้ในสถานการณ์จริงอีกด้วย

8.       DrayTek มี DNS Cache ทำให้เล่นอินเตอร์เน็ตได้เร็วกว่า Router ทั่วไป

9.       DrayTek มี System Log ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง  สามารถใช้ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบ  เช่น  คอมพิวเตอร์ติดไวรัส, โทรจัน,  หรือสปายแวร์  และยังมี Menu ย่อย ในหัวข้อ Diagnostic อีกมาก  ที่จะช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ได้ว่า  คอมพิวเตอร์เครื่องใดในระบบเครือข่ายที่ก่อให้เกิดปัญหาในระบบ  โดยดูจากปริมาณ Nat Session ที่เชื่อมต่อที่ Router

 

จุดอ่อนของ Router ทั่วไปที่ขายในท้องตลาดมีดังนี้

 

1.       Router ทั่วไปในท้องตลาด  ไม่มีนโยบายให้ทดลองใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ  เพื่อพิสูจน์ถึงเสถียรภาพ  และประสิทธิภาพของตัวอุปกรณ์  แต่  DrayTek VPN & Firewall Router โดย เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค  สนับสนุนให้มีการ Demo อุปกรณ์ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  ลูกค้าทุกคนจึงมั่นใจได้ว่า  จะไม่ต้องสูญเงินเปล่าไปกับการซื้ออุปกรณ์มาเพื่อทดลองใช้งานเอง  (ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้)

2.       Router ทั่วไปที่ขายตามท้องตลาด  ราคาประมาณ 1,000 บาท  จะรองรับ Nat Session ประมาณ 1,024 Nat Session และราคา 2,000 กว่าบาท  จะรองรับ Nat Session ประมาณ 2,048 Nat Sessionเท่านั้น  ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นหากใช้ Session เต็มแล้ว  ก็จะเกิดอาการ Session Overflow ทำให้ Router ค้าง  และ Hang  (โดยปกติคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องจะใช้ Session ประมาณ 100 Session)

3.       Router VPN ทั่วไปที่ขายตามท้องตลาด  ไม่สามารถทำ VPN แบบ  Site to Site ได้  และส่วนมากจะไม่รองรับการเชื่อมต่อ VPN แบบ PPTP  จึงทำให้ Admin ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน Router ได้

4.       VPN Router ทั่วไป  ไม่สามารถประยุกต์ใช้  Firewall, Application Filter, Content Filter  และตั้งเวลาการทำงาน  ได้จริง

5.       Router  ทั่วไป  ไม่มี  DNS  Cache  จึงทำให้เล่นอินเตอร์เน็ตได้ช้ากว่า DrayTek

6.       Router ทั่วไปไม่สามารถเปิดทิ้งเอาไว้หลายๆ วันได้  แต่ DrayTek เปิดทิ้งไว้ได้เป็นปี โดย Router ยังคงทำงานได้ตามปกติ

 

 

หากท่านใช้จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ DrayTek  บวกกับการให้บริการลูกค้าแบบจริงใจแล้ว  ธุรกิจของท่านก็จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กับเรา ….. ท่ามกลางสงครามการค้า  ที่มีการช่วงชิง  แข่งขันกันอย่างดุเดือด  แม้ท่านจะฉลาดหลักแหลมเพียงใดก็ตาม  หากทำการค้าโดยไม่มียึดหลักคุณธรรมแล้ว  การประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการก็ยากยิ่งนัก  สัจธรรมยังคงเป็นสัจธรรม  (จะเก่งกาจอย่างไรก็ไม่อาจหลีกหนีอำนาจของกรรมได้พ้น)  ขอให้  Dealer  ทุกท่าน  ร่วมสร้างธุรกิจที่มีศัภยภาพ  และมีประสิทธิภาพร่วมกับเราในระยะยาวสืบไป ....... ขอขอบคุณ

 

ปล.

ปัญหาในการ Support ระบบเครือข่ายที่ Dealer ส่วนมากมักพบอยู่เป็นประจำก็คือ  บางครั้งหลังจากติดตั้งระบบเครือข่ายไปแล้ว  เครื่องลูกข่ายมีปัญหาอันเนื่องมาจากไวรัส  สปายแวร์ หรือโทรจันก็ดี  ทำให้เครื่องลูกข่ายเหล่านั้นไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้  ปัญหาและอาการที่ว่านี้  ไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการวางระบบ  ขอให้ท่านเจรจากับลูกค้าของท่านให้ชัดเจนถึงขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างท่านกับลูกค้าก่อนที่จะวางระบบทุกครั้ง  ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดตามมา  “ผู้พัฒนาระบบ”  กับ  “ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์”  เป็นการทำงานคนละส่วนกัน  แต่หากปัญหาไม่หนักหนาสาหัสมากนัก  ท่านก็อาจช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาได้  เพื่อสานสัมพันธ์ในระยะยาวต่อไป

 

จากคุณ : NickService.Com [10 ธันวาคม 2550 - 16:15:01]  

HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US

© 2007 NJ Network Co.,Ltd.  TEL. 02-2497910  SUPPORT. 02-1078438