icon วางระบบเครือข่าย ติดต่อ info@corecasys.com  บทความที่  00220 [DrayTek Tips]
พรบ. คอมฯ 50 ฉบับแปลให้เข้าใจง่าย

 

พ.ร.บ. จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 นี้ โดยมีระยะเวลาของการผ่อนผันให้ 90 วันสำหรับการ Back up ข้อมูล และผ่อนผันให้ 150 วันสำหรับการจัดเก็บข้อมูล นับจากวันที่ พ.ร.บ. นี้เริ่มใช้บังคับ
สำหรับมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรา (ผู้ให้บริการ) และจำเป็นต้องปฎิบัติตามคือ

มาตรา 26 ผู้ให้บริการ เช่น ISP บริษัท โรงงาน  ห้างร้าน  ร้านอินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ ให้เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับ งาน ของตนเท่านั้น ไว้อย่างน้อย 90 วัน แต่ในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่สั่งให้เก็บเพิ่มได้แต่ไม่เกิน 1 ปี เช่น ข้อมูลมาตราฐาน ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บ log file (ประมาณ access log) แต่ ถ้าเป็นเว็บบอร์ด การจัดเก็บ IP ก็เพียงพอแล้วในกรณีนี้หากผู้ให้บริการไม่ปฎิบัติตาม มีโทษ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท  อย่างไรก็ตามการเก็บนั้นเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ คือ การเก็บ IP address หรือ จัดให้ มีการ Log in ถือว่าเป็นมาเป็นมาตราการการป้องกันและใช้ได้ตาม พ.ร.บ. นี้ ซึ่งใน พ.ร.บ. นี้ ไม่ได้บังคับให้ต้องเก็บ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1.เจ้าของระบบคอมพิวเตอร์ไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้าไป … มีโทษ จำคุก ไมเกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 5)

2.แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วนำไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆรู้ …… มีโทษ จำคุกไมเกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 6)

3.ข้อมูลของผู้อื่น ซึ่งเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ แล้วแอบไปล้วงของหรือลักลอบเอามา (ขโมย) …จำคุกไมเกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท (มาตรา 7)

4.ผู้อื่นส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตั๊วส่วนตัว แล้วไปดักจับข้อมูลของเขา …จำคุกไมเกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท (มาตรา 8)

5.ข้อมูลของผู้อื่นอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ หากผู้ใดมือบอนไปทำให้เสียหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข …จำคุกไมเกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท (มาตรา 9)

6.ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทำงานอยู่ดี ๆ หากผู้ใดดันยิง packet หรือ message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm เข้าไปก่อกวนจนระบบเขาเดี้ยง …จำคุกไมเกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท (มาตรา 10)

7.เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรืออีเมลล์จากเรา เราก็ทำการเซ้าซี้ส่งให้เขาซ้ำ ๆ อยู่นั่นแหล่ะ (โดยปกปิดหรือปลอมแหล่งที่มา) จนทำให้เขาเบื่อหน่ายรำคาญ … ปรับไม่เกิน 100,000 บาท(มาตรา 11)

8.ถ้าผู้ใดทำผิดตามมาตรา9 กับ มาตรา 10. แล้วมันสร้างความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าทันทีหรือไม่......จำคุกไมเกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท (มาตรา 12 (1))

9.ถ้าผู้ใดสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้บุคคลอื่นหรือตน ๆ ทำเรื่องแย่ ๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ถึงมาตรา 11 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท (มาตรา 13)

10.ผู้ใดกระทำความผิด เช่น ปลอมแปลงข้อมูล ทั้งหมดหรือบางส่วน (phishing), แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั้นคงของชาติ ก่อให้เกิดความตระหนกตกใจ เช่นการ ส่งเมล์เรื่องการก่อการร้าย (ไปต่อ ต่อ กัน), โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, ท้าทายอำนาจรัฐก็โดน นะคะ จำคุกไมเกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท (มาตรา 14)

11.ผู้ให้บริการ จงใจ ยินยอม ให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา 14 ก็ได้รับโทษเช่นกัน คือ จำคุกไมเกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

12.ผู้ใดส่งภาพ การตัดต่อ ดัดแปลง ส่งต่อภาพผู้อื่น หรือข้อความ ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกียดชัง อับอาย จำคุกไมเกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท (มาตรา 16) แต่อย่างไรก็ตามหาก เป็นการกระทำไปโดยสุจริต เช่นไม่ทราบถึงการดัดแปลงภาพ นั้นว่ามีมาก่อน ผู้กระทำไม่มีความผิด

13. ผู้ใดทำผิดที่เว็บไซต์ซึ่งอยู่เมืองนอก แต่ถ้าเราเป็นคนไทย หรือมีสัญชาติไทย ก็ผิดตาม พ.ร.บ. นี้

14.ผู้กระทำความผิด (หมายถึง ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ตามคำพระราชบัญญัตินี้) หากเป็น คนต่างด้าวรัฐบาลไทย หรือ ผู้เสียหายที่เป็นคนไทยสามารถร้องขอให้ลงโทษได้

 

จากคุณ : NickService.Com [28 สิงหาคม 2551 - 4:36:58]  

HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US

© 2007 NJ Network Co.,Ltd.  TEL. 02-2497910  SUPPORT. 02-1078438