icon วางระบบเครือข่าย ติดต่อ info@corecasys.com  บทความที่  00230 [DrayTek Tips]
บทความ นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ ต.ค. 51 (SME)

กลวิธีสำหรับธุรกิจ SME ในการประยุกต์ใช้ IT เพื่อต่อกรกับธุรกิจต่างชาติ  และธุรกิจขนาดใหญ่

 

ผมได้แวะเข้าไปเยี่ยมเยียนและอ่านบทความในหน้าเว็บไซต์ของ  www.sme.go.th  แล้ว  รู้สึกเป็นห่วงกับธุรกิจ SME ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก  เนื่องจาก สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)  กล่าวว่า  ในช่วงไตรมาตรที่ 3-4 ธุรกิจ SME ไทยยังประสบปัญหาผลตอบแทนต่ำ ..... หนึ่งตำราพิชัยสงครามของจีนเคยกล่าวไว้กว่า  กองทัพที่เยี่ยมยุทธ์  คือกองทัพที่ไร้รูปแบบในการศึก  (เรียนรู้รูปแบบ  ค้นหาความไร้รูปแบบ)  ธุรกิจ SME ในประเทศไทยนั้น  แม้จะมีจุดอ่อนอยู่มาก  แต่จุดเด่นอย่างหนึ่งของธุรกิจ SME ก็คือ  ความยืดหยุ่นในการบริหาร  และการตัดสินใจที่รวดเร็ว  การประยุกต์ใช้ IT ในธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดกลางนั้น  ถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะหากเลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้อง  และราคาสมเหตุผล  นอกจากจะทำให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับธุรกิจขนาดใหญ่แล้ว  ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย  และลดภาระในการทำงานได้เป็นอย่างมากอีกด้วย  จากประสบการณ์ของผู้เขียนนั้น  ท่านสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ในองค์กรของท่านเองได้

 

1.  ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีเสถียรภาพดี  และราคาสมเหตุผล

2.  การประยุกต์ใช้งานระบบบัญชีข้ามสาขา

3.  การตรวจสอบโดยตรงจากผู้บริหารผ่านระบบกล้องวงจรปิด  ข้ามสาขา

4.  การตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านระบบการจัดเก็บ Log

5.  การประยุกต์ใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร (VOIP)

 

1.  การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีเสถียรภาพดี  และราคาสมเหตุผลนั้น  ทำไมจึงเป็นประเด็นหลักที่ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อแรกในการแข่งขันทางธุรกิจ  คุณเคยลองคิดไหมว่า  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในท้องตลาดทั่วไปนั้น  มีมากมายหลายราคา  การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ราคาถูกที่สุดนั้น  อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด  เพราะนอกจากคุณจะต้องเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เหล่านั้นแล้ว  คุณอาจต้องจ่ายเงินบานปลายกับอุปกรณ์ดังกล่าวไม่รู้จบ  เช่น  ค่ารถ  ค่าติดตั้ง  ค่าซ่อมบำรุง ฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์  Gateway  Router  ซึ่งถือเป็นประตูในการติดต่อสื่อสารของธุรกิจในยุคปัจจุบัน  หากคุณใช้  Gateway Router  ที่มีเสถียรภาพดี  และราคาสมเหตุผลแล้ว  นอกจากคุณจะสามารถทำงานได้อย่างสะดวกราบรื่น  คุณยังสามารถประยุกต์ใช้งานระบบต่างๆ  เพิ่มขึ้นมาได้อีกหลากหลายรูปแบบด้วย  (อย่าลืมนะครับว่าคอมเสียหนึ่งเครื่อง  กระทบคนหนึ่งคน  แต่ Router เสีย 1 ตัวกระทบคนทั้งองค์กร)  ในปัจจุบัน  Gateway Router  ที่ได้รับความนิยมกันโดยมาก  จะเป็น VPN & Firewall Router หรือ Load Balance Router ที่สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายถึงกันได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  หรือการใช้ VPN ในการเชื่อมโยงเครือข่ายนั่นเอง  (Router จะเป็นประตูสู่ระบบเครือข่ายของคุณ  ทั้งจากภายในและภายนอก)

 

2.  สืบเนื่องจากข้อหนึ่ง หากคุณเลือกใช้อุปกรณ์พิวเตอร์ที่มีเสถียรภาพดี  และ Gateway Router เสถียรภาพสูงที่มีราคาสมเหตุผลแล้ว  คุณยังสามารถประยุกต์ใช้งานกับระบบบัญชีข้ามสาขาได้อีกด้วย  โดยในปัจจุบันนั้นมีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมากมายที่ขายในท้องตลาด  เกือบจะทุกโปรแกรมที่ใช้งานได้ในระบบ LAN  สามารถใช้งานข้ามสาขาได้โดยผ่านเทคโนโลยีการลดทอน Bandwidth ที่เรียกว่า Terminal Server  โดยเทคโนโลยี Terminal Server นี้  จะลดการดึงข้อมูลโดยตรงระหว่าง Client กับ Server ข้ามระบบเครือข่าย  มาเป็นการดึงฐานข้อมูลภายในระบบเครือข่ายเดียวกันเอง  (10/100 Mbps)  แต่ส่งการแสดงผลผ่านโปรโตคอล RDP ซึ่งกิน Bandwidth น้อยมาก  (5-10 Kbps ต่อเครื่องลูกข่าย 1 เครื่องเท่านั้น)

 

 

จากประสบการณ์ของผู้เขียนนั้นสายสัญญาณ  ADSL 1Mbps/512Kbps สามารถรองรับ Client ที่เชื่อมต่อไปยัง Terminal Server ได้ประมาณ 30-40 เครื่องเลยทีเดียว  โปรแกรมบัญชีเล็กๆ เหล่านี้ที่ขายในท้องตลาด  แม้คุณจะต้องปรับระบบธุรกิจของคุณให้เป็นไปตามรูปแบบของระบบบัญชีมาตรฐานที่ออกแบบไว้ก็ตาม  แต่ผมว่าคุ้มค่านะครับ  ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมภาษีซื้อภาษีขาย  ฯลฯ  แม้จะจะต้องปรับตัวบ้างเพื่อผลดีในระยะยาว  แต่คุณคือ SME นะครับ  ข้อได้เปรียบของคุณก็คือ  ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการนั่นเอง  และหากคุณรวมข้อมูลธุรกิจคุณที่จุดศูนย์กลางได้แล้ว  Boss  ของคุณก็สามารถดูแลข้อมูลได้ทั่วถึงมากขึ้น  ความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจก็น้อยลง

 

3.  การตรวจสอบโดยตรงจากผู้บริหารผ่านระบบกล้องวงจรปิด  ข้ามสาขา  หากท่านมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายถึงกันแล้ว  และแต่ละสาขามีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเอาไว้  ท่านเพียงแต่  เชื่อมต่อเข้าไปยังสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว  ท่านก็จะสามารถดูกล้องวงจรปิดในทุกๆ  สาขาได้  ปัญหาส่วนใหญ่ของกล้องวงจรปิดในปัจจุบันก็คือ  รองรับ Dynamic DNS ได้เพียงค่ายเดียว  แต่หากท่านเลือก Router ที่สามารถรองรับ Dynamic DNS ได้หลายค่ายแล้ว  หาก Dynamic DNS ใดล่ม  ท่านก็สามารถเข้าผ่านอีกช่องทางหนึ่งได้  ยกตัวอย่างเช่นหาก  dyndns.com ล่ม  ท่านก็สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบเครือข่ายของท่านผ่าน no-ip.com ได้เป็นต้น  ในปัจจุบัน  VPN  สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ในหลากหลายทิศทาง  มีทั้ง  VPN Backup  และ  VPN  โดยแยกสายส่งข้อมูลออกจากสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็นต้น

 

ภาพจำลอง VPN Backup

 

ภาพจำลองการทำ VPN โดยใช้ Static Route

 

ปัจจุบัน  การเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันผ่าน VPN นั้นมีหลากหลายรูปแบบมาก  ไม่สามารถกำหนดรูปแบบตายตัวสำหรับทุกองค์กรได้

 

4.  การตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านระบบการจัดเก็บ Log  ในปัจจุบัน  พรบ.  ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550  มาตรา 26-27  นั้นได้กำหนดให้ผู้ประกอบการนั้นจำเป็นต้องเก็บ Log ด้วย  ดูในทางปฏิบัติแล้ว  น่าจะสิ้นเปลือง  และไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากนัก  แต่หากการจัดเก็บ Log นั้น  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารข้อมูลธุรกิจภายในองค์กรได้  ก็จะก่อให้เกิดผลดีเป็นอย่างมาก  ยกตัวอย่างเช่น  วันหนึ่ง  พนักงานขายคนโปรดของท่านลาออกจากบริษัทฯ  ไป  ท่านอาจสามารถนำอีเมล์ของพนักงานคนนั้นๆ  ทั้งหมด  มาให้พนักงานขายคนใหม่มารับช่วงดำเนินงานต่อไปได้  เทคโนโลยีประเภทนี้ในปัจจุบันนับว่ามีราคาสูงอยู่มาก  ท่านควรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจเลือกซื้อ

 

5.  การประยุกต์ใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร (VOIP)  ในปัจจุบันบริการ VOIP  นั้นราคาถูกมากหากเทียบกับบริการโทรศัพท์พื้นฐาน  (นาทีละ 17 สตางค์ ก็มี)  แต่ปัญหาสำหรับการประยุกต์ใช้ VOIP ภายในองค์กรก็คือ  เสถียรภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่  ซึ่งโดยมากแล้ว  สายสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดกลางนั้น  เป็นสายสัญญาณประเภท  ADSL  ซึ่งทำให้ Bandwidth ที่ใช้สำหรับ Service ของ Voice นั้น  ไม่ได้คุณภาพ  และบางทีก็ใช้ไม่ได้  แต่หากคุณเลือก Gateway Router ที่สามารถทำ QOS ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ก็จะหมดไป  ข้อดีของระบบ VOIP ก็คือ  คุณสามารถประยุกต์ใช้งานได้กับระบบตู้สาขาภายในองค์กรของคุณได้ด้วย  ลองคิดดูเองนะครับว่า  ระหว่างยกหูครั้งละ 3 บาท  กับการโทรนาทีละ 17 สตางค์  อะไรคุ้มกว่ากัน

 

Gateway Router ที่ใช้สำหรับ VOIP ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ควรมีฟังก์ชั่นในส่วนของ QOS ที่ใช้งานได้จริง  สามารถทดสอบโดยการโหลดโปรแกรมประเภท Torrent ในขณะที่ใช้งาน VOIP  หากในขณะดาวน์โหลด  เสียงไม่กระตุก  และใช้งานได้ตามปกติ  ก็แสดงว่าใช้งานได้ดี

 

 

ทั้ง 5 หัวข้อที่กล่าวมาแล้วนั้น  ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดกลาง  สามารถประยุกต์ใช้ในองค์กรได้  นอกจากจะทำให้องค์กรของท่านสามารถบริหารจัดการข้อมูลและการทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ยังช่วยลดมลภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  เพราะลดพลังงานที่ต้องใช้ในการเดินทาง  และติดต่อสื่อสารถึงกัน  ในการดำเนินธุรกิจนั้น  หากเป้าหมายคือผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียวนั้น  บางทีธุรกิจอาจหยุดชะงัก  และไม่สามารถเติบโตได้ตามกลไกตลาด  กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ  โดยใช้หลักของความเป็นคน  “เค้าอยู่ได้  เราอยู่ได้  นั่นคือธุรกิจ”  ก็น่าจะดีนะครับ  เช่นลูกค้าซื้อของเราไปแล้ว  สามารถใช้งานได้คุ้มค่าสมราคา  มีผลประกอบการที่ดี  เรามีกำไร  นั่นคือธุรกิจ  การทำธุรกิจโดยหวังเพียงผลกำไรแต่เดียงอย่างเดียวนั้น  ดูแล้วผลเสียน่าจะมากกว่าผลดี  ตรงจุดนี้ก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทุกท่าน  ถูกผิดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  ขอบคุณครับ

 

จากคุณ : NickService.Com [17 กันยายน 2551 - 2:58:22]  

HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US

© 2007 NJ Network Co.,Ltd.  TEL. 02-2497910  SUPPORT. 02-1078438