icon วางระบบเครือข่าย ติดต่อ info@corecasys.com  บทความที่  00240 [DrayTek Tips]
บทความนิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ ธ.ค. 51 (ติดตั้ง VOIP)

 

 

ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้  ชาวไอทีจะได้รับผลกระทบอย่างมาก  เนื่องมาจากองค์กรส่วนใหญ่จำเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่าย  ผลจากการสำรวจของบริษัทวาณิชธนกิจชั้นนำของโลก  “โกลด์แมน แซคส์”  ชี้ให้เห็นว่า  มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ผู้บริหารจะลดต้นทุนด้านไอที  ทั้งด้านแรงงาน  Hardware  โดยเฉพาะด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่าย  ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุน  (ROI / Return of Investment)  จึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป

 

ผู้เขียนเคยได้ยินคำกล่าวของผู้บริหารธุรกิจชั้นนำของไทย  ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า  การทำธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงคำ 4 คำนี้  คือคำว่า  เร็ว  ช้า  หนัก  เบา  ซึ่งบางครั้ง  คำ 4 คำนี้ก็อาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการเรียนรู้  ในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเช่นนี้  นอกจากความรู้ความสามารถของชาวไอทีเอง  ที่จะเป็นบทพิสูจน์ถึงความอยู่รอดแล้ว  การลงทุนด้านไอที  ควรมุ่งเน้นไปที่การแทนที่ระบบที่มีอยู่เดิม  เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด  ในการใช้เงินลงทุนแต่ละหน่วยนั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า  จากประสบการณ์ของผู้เขียนนั้นมีบริการด้านหนึ่ง  ซึ่งผู้เขียนคิดว่ามีความคุ้มค่าน่าลงทุนมากที่สุด  นั่นก็คือการประยุกต์ใช้บริการ VOIP ภายในองค์กรนั่นเอง

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า  บริการด้าน VOIP ของไทยนั้น  มีมากมายหลายค่าย  เช่น TOTnetCall (นาทีละ 17 สตางค์ / ตลอด 24 ชม.), TrueNetTalk, MounthMon  ฯลฯ  แม้การติดตั้งระบบจะดูยุ่งยากซับซ้อน  แต่หากระบบของคุณพร้อมแล้วที่จะทำ  หรือปรับแต่งเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้บริการด้านนี้ได้  ก็ถือว่าคุ้มค่าน่าลงทุนเป็นอย่างมาก  จากประสบการณ์ผู้เขียนนั้น  กลุ่มธุรกิจเดินเรือ  ธุรกิจนำเข้าและส่งออก  ธุรกิจด้าน Tele-Sale  หรือธุรกิจที่ต้องอาศัยการติดต่อกับบุคคลภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก  สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากโขเลยทีเดียว  ยกตัวอย่างเช่นบริษัทเดินเรือแห่งหนึ่ง  เคยใช้บริการโทรต่างประเทศผ่านระบบโทรศัพท์มือถือที่มีอยู่เดิม  มาเป็นระบบ VOIP สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากเดือนละ 50,000-60,000 บาท  มาเป็นเดือนละ 2,000-3,000 เท่านั้น  ทีนี้เรามาลองดูกันว่า  โครงสร้างระบบเครือข่ายของคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะใช้ระบบนี้

 

องค์ประกอบของระบบ VOIP พื้นฐานที่จำเป็น
1.  ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ  (2 Carriers / 2 Gateways)
2.  ฟังก์ชั่น QOS ที่อุปกรณ์ Router

 

ท่านสามารถดูรายละเอียดการประยุกต์ใช้งาน VOIP .(เชิงทฤษฎี)  ได้จากนิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  มิ.ย. 51  หรือดูรายละเอียดได้จากลิงค์นี้  https://www.corecasys.com/tech/read.asp?no=201  บทความต่อไปนี้มุ่งเน้นถึงวิธีการปฏิบัติ  แบบ Step by Step  อุปกรณ์ที่ใช้ในตัวอย่างเป็น Voice Box ของ Linksys (PAP2T)  ที่ขายตามท้องตลาด  ราคาตัวละ 2,000 บาท – 3,000 บาท

 

ขั้นตอนที่ 1  กำหนด IP ให้กับตัวอุปกรณ์

1.1.  ใส่ IP Address / Subnet Mask  และ Gateway ตาม  Topology ขององค์กร

1.2.  ใส่ DNS ของ ISP  หากคุณใช้ Load Balance Router DNS ตัวแรก Primary DNS ควรเป็น DNS ของอินเตอร์เน็ตเส้นที่ 1  และ Secondary DNS ควรเป็น DNS ของ อินเตอร์เน็ตเส้นที่ 2

 

ภาพที่  1  การ Set IP ที่ตัวอุปกรณ์

 

ยกตัวอย่างเช่น

-  อินเตอร์เน็ตเส้นแรกเป็นของ Ji-Net DNS เป็น  203.147.0.3 และ 203.147.0.2
-  อินเตอร์เน็ตเส้นที่สองเป็นของ TRUE DNS เป็น  203.144.207.49 และ 203.144.207.29

** ควรใส่ Primary เป็น 203.147.0.3  และ Secondary DNS เป็น 203.144.207.49  ตามภาพ

 

ขั้นตอนที่ 2  กำหนด Sip Account / Proxy และ Protocol ให้ถูกต้อง

2.1  Sip Port VOIP ในไทยทุกค่ายใช้ Port 5060
2.2  Proxy address TOT Net Call = 203.113.125.82
2.3  User Name  และ Password  โดยปกติแล้ว User Name จะเป็นเลขเหมือนเบอร์โทรศัพท์
2.4  Protocol Code เลือก G.729a  (ใช้ Bandwidth ประมาณ 25Kbps)

 

ภาพที่  2  การกำหนด Sip Account / Port / Proxy Address

 

เพียงแค่เท่านี้คุณสามารถลากสายโทรศัพท์ต่อพ่วงจาก Voice Box มาเชื่อมต่อเข้ากับตู้ PABX ที่ช่องสายนอกของคุณ  คุณก็สามารถใช้งานผ่าน VOIP ได้แล้ว

 

ขั้นตอนที่ 3  ตัวอย่างการกำหนด QOS ที่ตัวอุปกรณ์

 

Router ที่ยกตัวอย่างนี้  เป็น DrayTek VPN & Firewall Router  ซึ่งสามารถทำ QOS ได้ทั้งแบบ IP และ Port ลองมาดูตัวอย่างกัน

3.1  การกำหนดความเร็วของช่องสัญญาณ

3.2  การจองช่องสัญญาณ

3.3  การกำหนด IP Address หรือ Service ที่ต้องการจอง
 

ภาพที่  3.1  การกำหนด QOS

 

3.1  ขั้นตอนแรกกำหนดความเร็วของสายสัญญาณก่อน  ซึ่งโดยปกติแล้ว  สายอินเตอร์เน็ตประเภท ADSL จะมีค่า บวกลบ 20%  จากความเร็วที่กำหนด  เช่นความเร็ว 1 Mbps จะเท่ากับ 1024 Kbps  นำมาลบ 20%  จะได้เท่ากับ  820 Kbps  ในส่วนความเร็วในการ Upload ก็เช่นเดียวกัน  ความเร็ว 512 Kbps นำมาลบ 20%  จะได้ 410 Kbps

3.2  จองอัตราความเร็วในช่องสัญญาณ  โปรโตคอล G.729a / 1 Account จะกิน Bandwidth อยู่ระหว่างที่ 25-30 Kbps  ตรวจสอบได้จาก Menu Diagnostic ที่ตัวอุปกรณ์

 

ภาพที่  3.2  การตรวจสอบ Bandwidth ที่ใช้

 

ดังนั้นหากท่านใช้ Voice Box 2 คู่สาย  นั่นหมายความว่าท่านควรจองช่องสัญญาณเอาไว้ที่ประมาณ 60-70 Kbps  หรือมากกว่านั้น  ตามภาพที่ 3.1 นั้น  ผมใช้ Voice 2 คู่สาย  หรือใช้ Sip Account 2 Account จึงจองความเร็วช่องสัญญาณไว้ที่ 35%

 

ภาพที่  3.3  การจองความเร็วของช่องสัญญาณ

 

3.3  การกำหนด IP Address หรือ Service ที่ต้องการจอง  ในที่นี้ผมขอกำหนดเป็น IP Address จะสะดวกกว่า  ก็ใส่ค่า IP Address ลงไปตามภาพที่ 3.4 และ 3.5

 

ภาพที่  3.4  การกำหนด IP หรือ Service

 


ภาพที่  3.5  การกำหนด IP ให้มี Priority ในการออกเน็ต

 

ประเด็นสำคัญในการติดตั้งก็คือ  คุณต้องรู้ว่า Sip Protocol ที่คุณใช้นั้น  ใช้ Bandwidth มากน้อยแค่ไหน  เพื่อจะได้กันความเร็วของช่องสัญญาณ  (QOS)  ได้ถูกต้องนั่นเอง  หวังว่าคงไม่ยากเกินไปสำหรับการติดตั้งนะครับ  หากท่านใดมีปัญหาในการติดตั้ง  สามารถชมวีดีโอสาธิตการติดตั้งได้ที่  https://www.corecasys.com/tech/read.asp?no=240  ซึ่งจะมีคำอธิบายไว้โดยละเอียดครับ

 

หวังว่าเทคนิคการติดตั้ง VOIP ภายในองค์กรที่เขียนขึ้นมานี้  จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจ  พนักงานไอที  และผู้ประกอบการธุรกิจไอทีไม่มากก็น้อย  การดำเนินธุรกิจในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้  หากนำกลยุทธ์ของ  “น้ำ”  มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ  ก็จะดีไม่น้อย  “โอบน้ำเข้าหาตัว  น้ำจะไหลออกจากตัว  แต่หากผลักน้ำออกไป  น้ำนั้นก็จะกลับเข้าหาตัว”  เหมือนดังคำกล่าวของท่าน ว.วชิรเมธี  ที่ว่า  “มือของผู้ให้นั้น  อยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสมอ”

 

จากคุณ : NickService.Com [2 พฤศจิกายน 2551 - 21:59:46]  

HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US

© 2007 NJ Network Co.,Ltd.  TEL. 02-2497910  SUPPORT. 02-1078438