icon วางระบบเครือข่าย ติดต่อ info@corecasys.com  บทความที่  00330 [Network Tips]
การเข้ารหัสไฟล์ที่ Windows Server 2003

 

 

หลังจากทำการเข้ารหัสแล้ว  จะไม่สามารถ Copy ไฟล์ไปยังเครื่องลูกข่ายอื่นๆ หรือ Flash Drive ได้  ซึ่งเครื่องที่ทำการแก้ไขได้มีเครื่องเดียวคือ Log Server เท่านั้น  ทั้งนี้ไฟล์ที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ในโฟลเดอร์ดังกล่าว  จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกัน

 

จากคุณ : NickService.Com [18 พฤศจิกายน 2552 - 14:36:14]  

HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  SPEED TEST  |  Check IP WAN  |  CONTACT US

© 2007 NJ Network Co.,Ltd.  TEL. 02-2497910