icon วางระบบเครือข่าย ติดต่อ info@corecasys.com  บทความที่  00486 [Product & Service]
ทดสอบ WiFi Outdoor 5 Ghz. ระยะ 10 กม. ที่เขาใหญ่

 

ความต้องการลูกค้าคือ  ต้องการเชื่อมระบบอินเตอร์เน็ตจากอาคารชุดฝั่งหนึ่ง  ไปยังอาคารชุดอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นห้องอาหาร  ปัญหาคือมีต้นไม้บังไม่สามารถหันจานหากันได้โดยตรง  ทางทีมงานเลยลองเอา Corecasys 5xni รองรับการเชื่อมต่อระยะ 10 กิโลเมตร  ไปยิงดู  ปรากฎว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

นอกจากนั้นมีลูกค้าในกรุงเทพฯ ที่ต้องการเชื่อมโยงระบบในลักษณะของ WiFi Outdoor เช่นเดียวกัน  แต่มีตึกกั้นกลาง  ลูกค้าอยู่ย่านคลองถม  WiFi 5 Ghz. นั้นสามารถยิงทะลุห้องแถว 2 ชั้นในระยะ 50 เมตรได้อย่างไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน  ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ยุโรปแท้ 100% ใช้งานตามซุ้มทางด่วนต่างๆ ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  คุณภาพคับแก้วครับ

*** ทดลองใช้งานก่อน แล้วค่อยตัดสินใจสั่งซื้อได้เหมือนเดิมครับ

 

จากคุณ : CoreCasys.Com [27 กันยายน 2556 - 17:39:52]  

HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  SPEED TEST  |  Check IP WAN  |  CONTACT US

© 2007 NJ Network Co.,Ltd.  TEL. 02-2497910