HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US  |  SUPPORT
รายละเอียด ความเร็ว ค่าบริการรายเดือน ค่าอุปกรณ์ ค่าแรกเข้า
1 IP 50/50 mbps. (Inter 50 mbps.) 900 บ. / ชำระล่วงหน้า 1 ปี 2,000 บ. ฟรี.
1 IP 80/80 mbps. (Inter 80 mbps.) 1,500 บ. / ชำระล่วงหน้า 1 ปี 2,000 บ. ฟรี
1 IP 150/100 mbps. (Inter 100 mbps.) 2,000 บ. / ชำระล่วงหน้า 1 ปี 2,000 บ. ฟรี.
1 IP 300/300 mbps. (Inter 300 mbps.) 2,700 บ. / ชำระล่วงหน้า 1 ปี 5,500 บ. ฟรี
1 IP 500/500 mbps. (Inter 400 mbps.) 3,800 บ. / ชำระล่วงหน้า 1 ปี 9,500 บ. ฟรี
* ค่าบริการ IP ถัดไป IP ละ 200 บาท/เดือน
* ความเร็ว Fix IP Anywhere ควรเลือกให้เหมาะสมกับสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้งานอยู่
* อุปกรณ์ กล่องขาว รับประกันตลอดอายุการใช้งาน อุปกรณ์ USB 3G, 4G รับประกัน 1 ปี
* กรณีลูกค้าใช้งานไม่ต่อเนื่อง เช่นใช้ 1 ปี แล้วไม่ต่ออายุ หากกลับมาใช้บริการใหม่จะมีค่าเชื่อมต่อสัญญาณ 1,000 บาท
* การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการให้บริการ Fix IP Anywhere บริษัทฯ มีต้นทุนค่าแรง ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้น
  เพื่อการให้บริการ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการตามที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้า เป็นฐานจำนวนน้อยที่สุดของค่าบริการ
* การคืนเงินค่าบริการกับลูกค้า เฉพาะในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้เท่านั้น
* บริการ Fix IP Anywhere มีการจัดเก็บ Log ตามมาตรฐาน พรบ.60
* Log การใช้งาน IP จาก Fix IP Anywhere อยู่ภายใต้กฎหมาย PDPA
* ลูกค้าสามารถลงทะเบียน MAC Address กับ Public IP ของตัวเองได้ (เพิ่ม Security ให้กับ IP ของลูกค้า)
 
บริการ Fix IP Anywhere เป็นบริการที่แปลงสายอินเตอร์เน็ตทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Fiber, ADSL, VDSL หรือแม้กระทั่ง
3G/4G/5G ให้เป็นอินเทอร์เน็ตแบบ Fix IP ได้ ... บริการนี้ยังช่วยแก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตของลูกค้าหลายราย ในหลายพื้นที่ ที่ ISP
ชอบแอบจ่าย IP สลับไปสลับมา ระหว่าง Private IP กับ Public IP ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบจากภายนอกได้
Fix IP Anywhere สามารถทำให้ท่านติดตั้ง Mail Server หรือ Web Server ภายในบริษัทฯ ได้อย่างง่ายดาย และที่สำคัญ
IP ที่คุณได้รับจากการใช้บริการ Fix IP Anywhere จะเป็น IP จากศูนย์กลาง IIG (Internet International Gateway)
ของประเทศ เป็น IP เป็น IP ที่เรียกใช้งานจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย
 
  เชื่อมต่อผ่าน Bridge Modem (ลูกค้าสามารถใส่ค่า User Name / Password ได้เอง
   
    จัดเตรียม Notebook ปรับ IP ที่ LAN Card เป็น 172.31.x.10 / Subnet 255.255.255.0 (Gateway ไม่ต้องตั้งค่า)
    เอาสาย LAN จาก Notebook เสียบเข้าที่ช่อง 2 ของ อุปกรณ์ Fix IP Anywhere
    เปิด Web Browser แล้วพิมพ์ http://172.31.x.x
    คลิ๊กที่เมนู PPP แล้วคลิ๊กที่คอลัมน์ Name ตรงชื่อ pppoe-out1
   
    จากนั้นใส่ User Name และ Password ตามภาพด้านล่าง
   

  เชื่อมต่อโดยรับ IP อัตโนมัติ (หากได้รับ IP อัตโนมัติที่ออกเน็ตได้ ลูกค้าก็ใช้งานได้เลย)
   

  เชื่อมต่อผ่าน USB 3G (ลูกค้าต้องซื้อ USB 3G/4G เพิ่ม ราคา 2,500 บาท)
    ใช้งานได้กับ True, AIS, DTAC, my by CAT, Line Mobile, TOT3G (ทุกเครือข่ายในเมืองไทย)
   

  เชื่อมต่อผ่าน WiFi
   
   

ใช้อุปกรณ์ Fix IP Anywhere เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต WiFi/WiFi HotSpot

    การเชื่อมต่อลักษณะนี้ ช่วยลดความเสียหาย กรณี Modem มีไฟกระชากเข้ามาเรื่อยๆ (ฟ้าผ่า หรือไฟลัดวงจร)

  - DDNS ฝั่งสำนักงานใหญ่ไม่ Update
  - Router หรือเครื่องลูกข่ายฝั่งสาขาไม่สามารถเข้าถึง DDNS ฝั่งสำนักงานใหญ่ได้ เนื่องจาก DNS ฝั่งสาขาไม่ Update
  - ปัญหาเกิดจากการที่ ISP แจก Private IP กับ Public IP สลับกันไปมา
  - DDNS จ้าวเดียวไม่สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่ บางทีใช้ DDNS ได้ บางที่ใช้ NO-IP ได้
- สามารถมี Public Fix IP เชื่อมต่อกับ Server โดยตรงหรือ Router
- ไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่ไหน Public Fix IP ตัวนี้ สามารถติดตามคุณไปได้ทุกที่
- สามารถแก้ไขปัญหาการ Remote เข้ามาใช้งานอุปกรณ์จากภายนอกได้
- สามารถติดตั้ง Mail Server หรือ Server อื่นๆ (Web, DNS) ที่ต้องการใช้ Public IP เป็นของตนเองได้
- ระบบ Cloud Monitor อุปกรณ์ Fix IP Anywhere และ Public IP ของลูกค้าที่ใช้งาน
- บริการออกแบบระบบเครือข่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Fix-IP ฟรี
ไม่มีโครงข่ายใด หรือสายสัญญาณใด ดีที่สุดในทุกพื้นที่ Fix IP Anywhere คือทางออกของ Admin ในการทำระบบระยะยาว
Datasheet click here
 
ABOUT US  |  MA SUPPORT  |  SPEED TEST  |  Check IP WAN  |  DOMAIN AVAILABILITY