HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US  |  SUPPORT
- ซื้อไปใช้งานได้แน่นอน เนื่องจากเรามีนโยบายให้ทดลองใช้งานสินค้า (ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่)
- มีระบบเก็บประวัติลูกค้าในการติดตั้งอย่างละเอียด ทั้งข้อมูลและภาพถ่าย
- มีระบบ Tracking Support และ Team Support อย่างแท้จริง 02-249-7910
- ประวัติลูกค้าจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นความลับ ปลอดภัย และมีระบบสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ
- บริษัทฯ มีระบบควบคุมพนักงานในการให้บริการลูกค้า (Access List Remote Control)
- เราให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้หลายรุ่น หลายแบรนด์ ตามความต้องการของลูกค้า (ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่)
-  เรารู้ถึงข้อดี และข้อจำกัด ของเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
-  เรารู้ถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้อย่างเป็นอย่างดี ว่ารองรับงานนั้นได้หรือไม่
-  เราเน้นการควบคุมและซ่อมแซมจากระยะไกลได้ทั้งระบบ จึงให้บริการได้อย่างทันท่วงที
-  เราไม่ทำให้งบประมาณของคุณต้องบานปลาย และรักษาคำมั่นสัญญาที่จะทำให้จบโครงการตามข้อตกลง
-  ประสบการณ์การทำงานด้านการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากว่า 20 ปี