HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US  |  SUPPORT
 
 
ทำไมจึงต้องมีการทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันมีสินค้า IT อยู่จำนวนไม่น้อยในท้องตลาด ที่ระบุความสามารถของผลิตภัณฑ์เอาไว้ แต่กลับไม่สามารถทำได้ตามที่บอก อุปกรณ์บางตัวอาจทำได้ตามที่ระบุเอาไว้ แต่ก็ใช้งานได้แบบไม่มีเสถียรภาพ (คือใช้แล้วลุ่มๆ ดอนๆ) และก็ยังมีผู้จัดจำหน่ายหลายรายที่จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าไปแล้ว แต่ไม่สามารถให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคกับลูกค้าได้ ดังนั้น ลูกค้าจึงเหมือนเสียเงินไปกับความว่างเปล่า จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บจก. เอ็นเจ เน็ตเวิร์ค เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นการทำการตลาดระยะยาว จึงมีนโยบายการจัดจำหน่ายแบบที่  "ไม่คาใจผู้ซื้อ และสบายใจผู้ขาย"  จึงจัดให้มีการทดลองใช้งานสินค้า ระยะเวลา 3 สัปดาห์ในสถานการณ์จริง
ทำไมจึงต้องทดลองใช้งานก่อน 3 สัปดาห์ในสถานการณ์จริง
เนื่องจากอุปกรณ์ด้านเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องเปิดใช้งานแบบ 24 x 7 (ทั้งวันทั้งคืน) ดังนั้นการนำอุปกรณ์ไปทดสอบให้ดูหน้างานแค่ชั่วคราวว่าฟังก์ชั้นนั้นทำได้ ฟังก์ชั่นนี้ทำได้ จึงยังไม่สามารถตอบโจทก์ความต้องการของลูกค้าได้ เช่น อุปกรณ์บางยี่ห้อ ระบุว่ารองรับ VPN ได้ 500 Tunnel แต่เมื่อทดลองใช้งานจริงสัก 10 สาขา สาขาที่ 11 ก็เริ่มเชื่อมต่อไม่ได้แล้วก็มี บางครั้งตั้งเวลา Block Website บางเว็บแล้ว หากเครื่องลูกข่ายใช้งานเครื่องเดียวก็ Block อยู่ แต่หากมีเครื่องลูกข่ายจำนวนมากใช้งาน Block ไม่อยู่ก็อาจเป็นไปได้ ดังนั้น  ระยะเวลาทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม คือการติดตั้งอุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องการ ในสถานการณ์จริง ในระบบเครือข่ายของลูกค้าจริงๆ ระยะเวลา 3 สัปดาห์   แล้วปรับแต่งค่าต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการทุกอย่าง จึงจะได้ Solution ของระบบที่มีเสถียรภาพ และใช้งานได้อย่างแท้จริง ตรงใจลูกค้ามากที่สุด
การทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ มีค่าใช้จ่ายไหม
การทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น จะไม่มีค่าใช้จ่าย หากอุปกรณ์ที่นำไปติดตั้งไม่สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของลูกค้าที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ แต่หากอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามข้อตกลง เราจะคิดค่าบริการเฉพาะการเดินทาง และค่าบริการเท่านั้น ค่าบริการติดตั้งระบบเพื่อทดลองใช้งานประมาณ 2,000-3,000 บาท ซึ่งแล้วแต่ว่าเป็น Solution ใหญ่หรือเล็ก ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถนำมาเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าได้เต็มจำนวน เรียกได้ว่า จะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อระบบใช้งานได้ตามที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น
ขั้นตอนการทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือใช้งาน Solution
1. ลูกค้าต้องทราบความต้องการของตัวเองก่อนว่า อยากจะได้ระบบแบบไหน อยากให้พนักงานภายในองค์กรทำงานแบบไหน หรือต้องการให้เราเข้าไปแก้ไขปัญหาในด้านใด หรือพัฒนาระบบเพิ่มเติมในเรื่องใด ซึ่งลูกค้าอาจไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดในเชิงลึกก็ได้ แต่ต้องทราบก่อนว่า ขอบเขตความต้องการคร่าวๆ ต้องการทำอะไรให้เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายของตัวเอง เช่น
- อยากให้ระบบใช้งานข้อมูลจากภายนอกได้
- ข้อมูลที่ใช้งานจากภายนอกเป็นข้อมูลประเภทอะไร
- จำนวน User ที่ต้องการใช้งานมีประมาณกี่คน ฯลฯ
- ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบเราครับ เดี๋ยวเราออกแบบให้
2. เมื่อลูกค้าทราบความต้องการของตัวเองแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการคิด (ออกแบบ) Solution และจัดทำเสนอราคา ซึ่งเมื่อลูกค้าได้รับทราบรายละเอียดแล้ว คิดว่างบประมาณยอมรับได้ หรือต้องการให้ระบุรายละเอียดเงื่อนไขใดเพิ่มเติม หรือต้องการต่อรองราคา ก็สามารถแจ้งทางบริษัทฯ ได้ แต่หากงบประมาณเกินกว่าที่ลูกค้ากำหนดไว้ ก็ขอให้จบที่ขั้นตอนนี้ (ไม่จำเป็นต้องทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด) แต่หากข้อเสนอ และราคาลูกค้ายอมรับได้ ทางบริษัทฯ อาจขอเข้าไปสำรวจหน้างานของลูกค้า เพื่อยืนยันราคาและนัดหมายเพื่อติดตั้งระบบต่อไป
3. เมื่อถึงวันนัดติดตั้งระบบ ทางทีมงานจดจัดเตรียมอุปกรณ์ และข้อมูลทุกอย่างไว้พร้อม ซึ่งสามารถติดตั้งระบบได้ตามวันเวลาที่ลูกค้าสะดวก โดยในการติดตั้งระบบนั้น เรามีกระบวนการมาตรฐาน ซึ่งสามารถติดตั้งระบบได้ โดยไม่กระทบกับการทำงานของพนักงานในขณะทำงานอยู่ก็ได้ รายละเอียดส่วนนี้ แล้วแต่ทางลูกค้าจะเห็นสมควรดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้หลังจากติดตั้งระบบแล้ว ทางทีมงานฯ ก็จะคอย Monitor ระบบ และให้บริการต่างๆ กับลูกค้าตามความต้องการทุกประการ
4. เมื่อถึงครบกำหนด Demo ทางบริษัทฯ จะโทรไปสอบถามเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ ซึ่งหากอุปกรณ์ใช้งานไปแล้วไม่ตรงใจตามที่ลูกค้าต้องการ หรือยังติดปัญหาฟังก์ชั่นการใช้งานใดคาใจอยู่ ทางเราก็สามารถยืดการทดลองใช้งานอุปกรณ์หรือ Solution ออกไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (แต่หากระบบ หรือ Solution ใช้งานได้ดีทุกอย่างแล้ว ไม่ต้องการสั่งซื้อ ทางทีมงานก็จะไปเก็บอุปกรณ์กลับ) ทั้งนี้กระบวนการ Training การใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ จะทำหลังจากที่ลูกค้าได้ Confirm สั่งซื้อสินค้าแล้วเท่านั้น
ขั้นตอนดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เป็นกระบวนการที่ชัดเจน และไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้นแต่ประการใด ซึ่งลูกค้าจะรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และ Solution ที่ซื้อไปนั้น จะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อใช้งานได้แล้วเท่านั้น หากวันที่เอาระบบไปติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้ตรงใจ ไม่ต้องกังวลนะครับ ท่านสามารถปฏิเสธการ Demo ได้ทันที ทั้งนี้การทดลองใช้งานระบบนั้น จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายบ้าง ซึ่งถือเป็นต้นทุนของทางบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการ Onsite Service หรือการ Online Remote ระบบอย่างใกล้ชิด โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะช่วยคัดกรองลูกค้าที่ดีขึ้นมา เพื่อไม่ให้เสียโอกาสกับลูกค้าที่ต้องการทำระบบจริงๆ
เงื่อนไขการทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์
ลูกค้ามีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์ของเราให้อยู่ในสภาพดี โดยบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการดัดแปลง งัดแงะ หรือแก้ไขส่วนประกอบใดๆ กับอุปกรณ์ที่กำลังทดลองใช้งานอยู่ ตลอดระยะเวลาที่ทดลองใช้งาน ซึ่งเราจะมีสัญญายืมให้ลูกค้าเซ้นต์รับ หลังติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ ทั้งนี้ทางเรายินดีให้บริการ Onsite Service ฟรี ตลอดระยะเวลาช่วงทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการ Demo
- ค่าใช้จ่ายไม่บานปลาย สามารถกำหนดงบประมาณไดแน่นอน
- ได้ระบบที่ตรงตามความต้องการ
- ไม่มีความเสี่ยงใดๆ ในการทำระบบ
ลูกค้าที่เชื่อมั่นใช้บริการจากเรามากมาย ดูตัวอย่างได้ที่นี่
 
ABOUT US  |  MA SUPPORT  |  SPEED TEST  |  Check IP WAN  |  DOMAIN AVAILABILITY