HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US  |  SUPPORT
Mail Server (POP3 / SMTP) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Mail Server

การติดต่อระหว่างลูกค้า และบริษัทห้างร้านต่างๆ ในปัจจุบันนั้น e-mail ถือเป็นหัวใจสำคัญ หากองค์กรมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก อาจใช้บริการอีเมล์จากผู้ให้บริการภายนอกได้ แต่อย่าลืมว่า เมื่อไปใช้ทรัพยากรจากภายนอก ก็ต้องแชร์การใช้งานกับคนอื่น แน่นอนว่า เราไม่สามารถจัดการระบบอีเมล์ใดๆ ได้เลย เช่นการ Block Spam การ Add Trust Domain ฯลฯ แต่หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้ว Mail Server จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภายในบริษัทฯ ซึ่งหากติดตั้ง Mail Server ภายในองค์กรแล้ว จะได้ประโยชน์ดังนี้
- เพิ่ม Account อีเมล์ได้แบบไม่จำกัด
- สามารถ Forward เมล์ของลูกค้าไปยังส่วนงานต่างๆ ได้
- สามารถกำหนดของขนาดของอีเมล์ได้ตามความต้องการ
- พื้นที่ใช้งานไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับปริมาณ Harddisk
ระบบอีเมล์ของทางเอ็นเจเน็ตเวิร์ค นั้นจะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครตรงที่ สามารถทำงานได้ในลักษณะของ Master และ Slave เป็น Redundant กันได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งเมื่อเมล์ตัวใดตัวหนึ่งล่ม จะมีเมล์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาทำงานทำงานแทนที่ในทันที อีกทั้งสิ่งหนึ่งที่จะละเลยเสียไม่ได้คือระบบการป้องกัน Spam ซึ่ง อีเมล์ของเอ็นเจเน็ตเวิร์ค นั้น รับเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นทางการกับ zen.spamhaus.org และ spamcop.net ท่านจึงมั่นใจได้ว่า อีเมล์ร้อยละ 99% ที่อยู่ใน Inbox ของท่านนั้นจะเป็นเมล์ที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงๆ คุณสมบัติ Mail Server ของเอ็นเจเน็ตเวิร์ค มีดังนี้
- ไม่จำกัด User ในการใช้งาน
- สามารถ Forward อีเมล์ หรือทำ E-mail alias ได้
- มีระบบ Anti Spam ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องซื้อ License รายปี
- มีระบบ Anti Virus ในตัว
- ทำงานบนระบบ Windows จึงดูแลได้ง่าย
- จัดเก็บเมล์แต่ละ User แยกเป็น Folder (ไม่ต้องกลัวข้อมูลเสียหาย เหมือน Exchange)
- ทำงานในลักษณะของ Cluster หรือ HA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างหน้าจอ Web Interface for User

 

ตัวอย่างหน้าจอ Web Interface for Admin

 

ผู้ใช้แต่ละคนสามารถกำหนดจดหมายตอบรับอัตโนมัติส่วนตัวได้

 

ผู้ใช้แต่ละคนสามารถกำหนด Spam Policy ของตนเอง และจากส่วนกลางได้

 

ส่งออกอย่างมั่นใจด้วย Smart Server โดยสามารถกำหนด SMTP สำรองส่งให้กับ Domain เฉพาะที่ต้องการ

 
ป้องกัน Scpam ได้อย่างมั่นใจด้วย Filter ต่างๆ
Spam Server บางตัวชอบ Random IP สามารถ ตั้ง Block ได้ทั้ง Subnet
Spam Server บางตัวชอบใช้ Dynamic IP .... Block จากเนื้อหาทั้ง Subnet หรือ Message ก็ได้
เมล์บางตัวมีไวรัส Add-on Mail Server Corecasys ตรวจจับไวรัสได้
หลังจากดักไวรัส และ Spam ได้แล้วจะย้ายไว้ในโฟลเดอร์ Infeced Items และ Junk E-mail
E-mail ไหนสำคัญมากๆ สามารถ Trust Sender เลยก็ได้
ที่สำคัญที่สุด สามารถอ่านฐานข้อมูล Spam จาก zen.spamhaus.org / bl.spamcop.net ได้ฟรี
Corecasys เราให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นเป็นอย่างมาก เพราะเราขายอุปกรณ์พร้อมบริการหลังการขาย และความรู้ต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเรา ด้วยความที่เราเป็นผู้พัฒนาระบบ (SI) เราจึงสามารถผลักดันคุณให้ใช้งานอุปกรณ์ได้จนจบความต้องการของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบาย การให้ทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ยาวนานถึง 3 สัปดาห์ ยังเป็นข้อพิสูจนได้ว่า เมื่อคุณซื้ออุปกรณ์ไปแล้ว อุปกรณ์จะต้องช่วยงานคุณได้อย่างมีเสถียรภาพ ไม่ใช่เอาอุปกรณ์เข้าไปสร้างปัญหา และความวุ่นวายใจให้กับคุณ