HOME  |  SOLUTION  |  PRODUCT  |  OUR CUSTOMER  |  CONTACT US  |  SUPPORT
    Vigor3300 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทน DrayTek Vigor 3300 Series    
อุปกรณ์ WAN Port 10/100 อาจมีปัญหา Package Over Flow กับสายสัญญาณประเภท Fiber

ติดตั้ง PRTG กับ 3300v

Map Public IP กับ 3300v

Draytek Vigor3300 Muliti-Service Security Firewall and Load Balance Router เป็นอุปกรณ์ Router All in One ที่ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างครบครันในตัวเดียว รองรับการทำ VPN ได้ถึง 200 Tunnel, 4-WAN Load Balance, Web Content Filter, QoS, Bandwidth Management, Secure Administration, High Availability และสามารถ Block การใช้งานโปรแกรม Peer to Peer โดยเฉพาะ Bittorrent ได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรขนาดกลางขึ้นไป และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในคอนโดมีเนียม โรงแรม หรือวางไว้ด้านหน้าของ Radius Server ที่ใช้งานหนักเป็นต้น
VPN
Vigor 3300 รองรับการ Tunnel VPN ได้หลากหลายรูปแบบเช่น IPSec, PPTP, LAN to LAN VPN เป็นต้น Vigor3300 สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว (Low Latency) เนื่องจากใช้ Hardware ในการเข้า/ถอดรหัส โดยรองรับการเข้ารหัสแบบ DES/3DES/AES และสามารถกำหนด Encryption ภายใน Protocol IP Sec ได้อีกด้วยเช่น HMAC-SHA-1/HMAC-MD5 เป็นต้น ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายกันได้โดยผ่านเครือข่าย Internet ไม่จำเป็นต้องเช่า Leased Line ราคาแพง รวมถึงสามารถมี Tele worker เพื่อให้พนักงานสามารถเชื่อมต่อกลับมายังเครือข่ายหลักขององค์กรได้อย่างปลอดภัยผ่านเครือข่าย Internet
Corecasys เราให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นเป็นอย่างมาก เพราะเราขายอุปกรณ์พร้อมบริการหลังการขาย และความรู้ต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเรา ด้วยความที่เราเป็นผู้พัฒนาระบบ (SI)  เราจึงสามารถผลักดันคุณให้ใช้งานอุปกรณ์ได้จนจบความต้องการของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบาย การให้ทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ยาวนานถึง 3 สัปดาห์ ยังเป็นข้อพิสูจนได้ว่า เมื่อคุณซื้ออุปกรณ์ไปแล้ว อุปกรณ์จะต้องช่วยงานคุณได้อย่างมีเสถียรภาพ ไม่ใช่เอาอุปกรณ์เข้าไปสร้างปัญหา และความวุ่นวายใจให้กับคุณ
LOAD BALANCING and REDUNDANCY
For through-put reliability and sustained internet access, users have a choice of LOAD BALANCING or REDUNDANCY mode. Load balancing allows increased bandwidth (up to 400 mbps) and traffic sharing via multi-WAN connections. In the redundancy mode, the secondary WAN remains in hot standby as a back-up to the primary WAN.

HIGH AVAILABILITY
The load balance and high availability features improve the network performance, scalability, and reliability in Internet networks.
This feature ensures a non-stop and reliable network access. Configured in a cluster arrangement of two redundant Vigor3300 series Routers, traffic is automatically switched to the slave unit in the event of service interruption in the master unit

QoS (QUALITY of SERVICE)
The QoS feature enables the network administrator to monitor, analyze and allocate bandwidth in real time. Acting as the network traffic cop, QoS prioritizes traffic for mission critical applications.
The QoS (Quality-of-Service) function provides better services for selected network traffic over lots of various technologies. The primary goal of QoS is to provide priority including dedicated bandwidth, controlled jitter and latency, and improve packet-loss characteristics. At the same time, product ensures the priority of one or more flows without making other flows fail.

ROBUST VPN
supports up to 200 IPSec VPN tunnels simultaneously. Hardware-based DES/3DES/AES / HMAC-SHA-1/ HMAC-MD5 encryption provides high performance VPN connections. It can be put on the centeral office and co-work with other Vigor CPE routers in the branch offices
Vigor3300 series delivers enterprise-level security router services for small and medium sized companies. These products combine Virtual Private Network (VPN) 200 tunnels with robust firewall, load balance, web content filtering, QoS, bandwidth guarantee, management, secure administration, and high availability capabilities to meet the increasing demand for reliable, security broadband business services.
This enterprise-level security router provides further IPSec VPN to achieve the objectives of high scalable, confidential e-business, branch office interconnection and remote access applications. By using a hardware-based accelerator with DES/3DES/AES/HMAC-SHA-1/HMAC-MD5 encryption, the Vigor3300 series supports low latency and high performance IPSec VPN for business application.

FIREWALL SECURITY
The default security policy within a firewall denies hackers and/or other intruders access to internal LAN resources. A rich phalanx of protective barriers like access control, packet filtering, and denial of service (DoS) are inherent features of the Vigor3300 series routers. Bolstering this array of firewall features is "stateful packet inspection" where all packets are individually analyzed to determine access or denial to the LAN.
Robust firewall features provides rich security services including Stateful Packet Inspection(SPI), access control, packet filtering, securing against intruders/attackers and Denial-of-Service (DoS). Integrated content filtering function can block inappropriate web contents for protection on campuses, or offices as well as monitor and block prohibited web contents for employees.

Benefits
 • Hardware-based VPN for small and medium level
 • DHCP over VPN IPSec.
 • Combined with smart VPN for remote access.
 • Remote secure access VPN for supporting e-commerce, tele-worker users, and telecommuting applications.
 • Bandwidth-guaranteed for real-time applications and on-line games.
 • QoS function provides 8 service classes for accessing traffics in Internet.
 • WAN interfaces with load balance.
 • Load balance/backup solution ensures high stability for network and applications.
 • Robust firewall for securing against intruders / attackers and Denial-of-Service (DoS).
 • Web content filtering to block inappropriate or non-productive contents.
 • High availability provides a non-stop and reliable network access.
 • Fail-over provides a backup service for users to Internet.
 • Port mirroring function provides the best network monitoring and trouble shooting.
 • Easy installation, configuration, and management through user-friendly WEB interface.
Technical Specifications of Vigor3300
Hardware Interface LAN 4-port 10/100 Base-TX Ethernet
WAN / DMZ 4-port 10/100 Base-TX Ethernet, select one port as DMZ
Console Port
Firewall Access Control
Packet Filtering
Denial of Service Prevention
Stateful Packet Inspection for TCP
Stateful Packet Inspection for FTP
VPN 200 IPSec VPN Tunnels
DES / 3DES / AES / HMAC-SHA-1 / HMAC-MD5 Encryption
PPTP for Remote Access and Control
IPSec Authentication (MD5 and SHA-1)
IKE Pre-shared Key (PSK) Management
LAN-to-LAN VPN
VPN Pass Through (IPSec / PPTP)
PKI (X.509) , CA
DHCP over IPSec
Network Features NAT Capable (Port Redirection / Open Ports)
Multi-NAT
DCHP Server
DDNS Client
Call Scheduling for PPPoE / PPTP
RADIUS Client Authentication for PPTP Remote Dial-in
LAN-Port Mirroring
DHCP Server - Relay Agent
Port-based VLAN
Content Filtering URL Blocking with Exception Handling
Java / ActiveX / Cookies / Zip / EXE Blocking
Content Blocking by User-defined Keywords
Filtering based on URL Access List, Keywords, or Time of Day
Web Content Filter (Commtouch)
System Management Web user Interface
Command Line Interface (Telnet)
Command Line Interface (Console)
Remote Firmware Upgrade
Syslog for Logging and Monitoring
SNMP - Basic MIBs
SNMP - VPN
Load Balance Redundancy
By PC Clients
By Destination IP Address Range
By Fixed VPN Connection
By WAN interfaces Traffic Volume
Robust Detection Mechanism
  QoS Incoming / Outgoing Bandwidth Guaranteed
Services / Protocols Classification
Eight Priority Queues for Classes
Max. Power 52 Watt
Dimension L443 * W297 * H44 (mm)
Power 90 ~ 260 VAC